Dziecko z rodzinną kardiomiopatią rozstrzeniową i zespołem długiego QT – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne

Child with family cardiomyopathy and long QT syndrome – diagnostic and therapeutic dilemmas

K. Czyż, A. Baszko, R. Surmacz, D. Olczak, M. Janus, A. Siwińska, W. Bobkowski

Słowa kluczowe

rodzinna kardiomiopatia rozstrzeniowa, zespół długiego QT, migotanie komór, wszczepial- ny kardiowerter-defibrylator

Keywords

dilated cardiomyopathy, long QT syndrome, ventricular fibrillation, defibrillators, implantable