Komorowe zaburzenia rytmu serca u chorych ze wszczepionymi urządzeniami wspomagającymi pracę serca

Ventricular arrhythmias in patients with ventricular assist devices

Andrzej Przybylski, Joanna Wiśniewska

Streszczenie

Systematycznie rośnie liczba chorych ze wszczepionymi urządzeniami wspomagającymi pracę serca (Ventri- cular Assist Devices – VAD). Jednym z problemów w tej grupie chorych są utrwalone, komorowe zaburzenia rytmu. Mechanizmy ich powstania związane są zarówno z podstawową chorobą serca, jak i zabiegiem i me- chanizmem działania VAD. Ich objawy i znaczenie rokownicze są inne niż u chorych z niewydolnością serca bez wszczepionego VAD. Wskazania do leczenia antyarytmicznego, wszczepienia ICD, jego programowania i ablacji w tej grupie chorych nie są wyraźnie określone. Należy również pamiętać o możliwych interferencjach pomiędzy ICD i VAD.

Słowa kluczowe

kardiowerter-defibrylator (ICD), niewydolność serca, mechaniczne wspomaganie pracy serca

Summary

The number of patients treated with Ventricular Assist Devices increase systematically. Ventricular arrhyth- mias are frequent in this group of patients. Their mechanisms are related both with underlying heart disease and VAD implantation and suction events in continuous flow devices. Their symptoms and prognostic val- ue differ from their impact in general heart failure population. Therefore, the indications for antiarrhythmic therapy, cardioverter-defibrillator implantation and programming as well as cathether ablation in this subpop- ulation remain undefined. The electromagnetic interference between VAD and ICD may also occur.

Keywords

Implantable Cardioverter-Defibrillators – ICD, heart failure, Ventricular Assist Devices