Interferencje elektromagnetyczne w implantowanych kardiowerterach-defibrylatorach

Electromagnetic interference in implantable cardioverter-defibrillators

Aleksander Maciąg

Streszczenie

W naszym otoczeniu nieustannie spotykamy się ze zmiennymi polami elektromagnetycznymi. Mimo to ich in- terferencja z wszczepialnymi kardiowerterami-defibrylatorami (dotyczy to zwłaszcza urządzeń codziennego użytku) zdarza się rzadko. Największymi wyzwaniem pozostaje interpretacja zapisów IEGM i różnicowanie pomiędzy zakłóceniami – EMI a uszkodzeniem elektrody.

Summary

In our environment we constantly meet with changing electromagnetic fields. Despite that, interference with implantable cardioverter-defibrillators are rare, also this used everyday, The biggest challenge is the interpreta- tion of the IEGM tracings as well as differentiation between interference – EMI and lead damage.