Krioablacja balonowa AF u chorego z anomalią naczyniową

Cryobaloon ablation AF in patient with vascular variation

Janusz Romanek, Marcin Chlebuś, Rafał Sztembis, Oskar Kowalski

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, krioablacja balonowa, anomalia naczyniowa.

Keywords

atrial fibrillation, cryobaloon ablation, vascular variation.