Jak obecność zjawiska „far field” pozwoliła na przerwanie częstoskurczu stymulatorowego niekończącej się petli

How the presence of the far field enables the disruption of endless loop pacemaker mediated tachycardia

Rafał Baranowski, Magdalena Madej, Marzena Włodarczyk, Joanna Gwilkowska

Słowa kluczowe

częstoskurcz stymulatorowy niekończącej się pętli, far field.

Keywords

endless loop pacemaker tachycardia, far field.