MADIT-CRT: pięć lat w poszukiwaniu najlepszego kandydata do terapii resynchronizującej wśród chorych z mniej zaawansowaną niewydolnością serca

MADIT-CRT: five years in search for the best candidate for resynchronization therapy in patients with mild to moderate heart failure

Iwona Cygankiewicz

Streszczenie

Badanie MADIT-CRT wykazało, że pacjenci z łagodną i umiarkowana niewydolnością serca (klas I-II NYHA) odnoszą istotną korzyść z terapii CRT-D w porównaniu do implantacji samego ICD. W ciągu ostatnich 5 lat ukazało się wiele publikacji, które analizowały korzyść odniesioną z terapii CRT w poszczególnym podgrupach chorych i starały się odpowiedzieć na pytanie jak zidentyfikować grupę chorych, która najlepiej odpowie na terapię resynchronizującą. Wyniki tych badań jednoznacznie wskazują na to, że z CRT najbardziej skorzystają chorzy z LBBB w ekg spoczynkowym przed implantacją.

Słowa kluczowe

terapia resynchronizująca serca, niewydolność serca, I-II klasa NYHA

Summary

MADIT-CRT trial documented that patients with mild to moderate heart failure (NYHA class I-II) benefit from CRT-D therapy as compared to ICD alone. Several subanalyses designed to analyze CRT benefit in various subsets of patients and to identify CRT responders have been published during last 5 years. Results of these studies indicate that patients with LBBB present the greatest benefit from CRT.

Keywords

cardiac resynchronization therapy, heart failure, NYHA class I-II