Wpływ współistniejących chorób wewnętrznych na efektywność zabiegu ablacji podłoża migotania przedsionków

Concomitant general medical conditions and efficacy of radiofrequency ablation of atrial fibrillation

Michał M. Farkowski, Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński

Streszczenie

Ablacja przezskórna (RFA) migotania przedsionków (AF) jest uznaną i skuteczną formą leczenia tej arytmii [1-5]. Na efektywność zabiegu wpływa wiele czynników: technika, jaką jest przeprowadzany, doświadczenie operatora, rodzaj i czas trwania AF (napadowe, nienapadowe – przetrwałe i utrwalone AF), ale również cho- roby współistniejące [3, 4]. Celem tego artykułu jest przegląd badań dotyczących wpływu współistniejących schorzeń internistycznych na efektywność ablacji AF.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, ablacja, efektywność, choroby współistniejące, choroby internistyczne.

Summary

Concomitant general medical conditions may influence the effectiveness of ablation of both paroxysmal and non-paroxysmal atrial fibrillation. Some conditions, eg. chronic kidney disease and obstructive sleep apnea evidently worsen prognosis of atrial fibrillation ablation whereas other: obesity or hypertension exert minimal or no apparent effect on the effectiveness of the procedure. What is more, proper treatment of selected illnesses like hyperthyroidism or obstructive sleep apnea improves outcomes of catheter ablation and in those cases the effectiveness of the procedure is comparable to the effectiveness observed in control groups. Those facts should be taken into consideration during patients evaluation before atrial fibrillation ablation.

Keywords

atrial fibrillation, ablation, efficacy/effectiveness, concomitant diseases, general medical conditions.